jump to navigation

Traducció de Firefox 4 al valencià junio 5, 2011

Posted by valencianisme in Llengua Valenciana.
Tags: , ,
add a comment

Software Valencià presenta la traduccio al valencià de la nova versio del navegador d’Internet Firefox 4.

Entre les seues novetats s’inclou una experiencia de navegacio mes facil, alt rendiment (6 voltes mes rapit que la versio 3 de Firefox), seguritat alvançada i acces universal.

Respecte a l’ultima novetat destacar que gracies a Sync pots tindre sincronisats els teus Firefox de l’escritori de l’ordenador i el del teu dispositiu movil podent seguir la navegacio en les pestanyes que havies deixat en l’ordenador.

Com podeu vore, Firefox se manté a l’avanguarda de la tecnologia en moltissimes novetats.

Descarregar: http://www.softwarevalencia.com/mozilla/extensions/

Anuncios

Reflexió sobre el tercerviísme marzo 15, 2008

Posted by valencianisme in Llengua Valenciana, Pancatalanisme, Valencianisme.
Tags: , , , , ,
3 comments

El tercerviísme és una corrent “moderada” del pancatalanisme, té el seu orige en les idees que postulà en 1962 l’ex-falangiste Joan Fuster. Principalment, Joan Fuster postulà que el problema llingüístic del Valencià és el nom i que el valencià mai podria sobreviure si no s’anexionava al català. Ademés creà una concepció dels nomenats Països catalans.

No obstant, la concepció inicial, no contempla l’estudi del Valencià en les escoles, ni els nous mijos de difusió de la llengua, ya siga per ràdio, per televisió, prensa escrita… aixina, que l’anexió del Valencià al Català, no seria més que pur fanatisme, tal i com digué Rodríguez Adrados.

En política, el Bloc Nacionalista Valencià (que poc té a vore en el nacionalisme valencià) és el reflex del fusteranisme, fruit de coalicions entre partits pancatalanistes com Unitat del Poble Valencià. Un partit, que, de veritat defenga la llengua valenciana (encara que només siguen els trets característics), mai estaria en contra de les Normes del Puig, ya que estes reflectixen tots els trets de la Llengua Valenciana

La “Tercera Via” aposta per la “unitat llingüística” pero conservant els trets del Valencià, no obstant, el tercerviísme mai podrà mantindre els “trets característics” del Valencià, ya que, l’única forma de conseguir que se mantinguen estos trets, és primerament, que estos trets, s’ensenyen en les escoles (que actualment no es fa), per atra banda, al considerar que és el mateix idioma, qualsevol empresa, o inclús l’estat, pot escriure en Català, sense utilisar els “trets característics”.

Es a dir, que si yo vullc llegir una plana web en valencià o rebre la correspondència de l’estat en valencià, mai podré, sempre trobaré paraules inteligibles de les quals se té que deduir el seu significat. Lo qual nega el dret humà “garantisat” per l’ONU causant un genocidi cultural. Això causa un buit llingüístic i lliterari al voltant de la llengua valenciana, provocant la progressiva desaparició d’una llengua i una cultura en arrels.

L’única forma de mantindre viva la llengua Valenciana, i evitar la seua desaparició o substitució pel Castellà (o pel Català) es utilisar una normativa independent i diferenciada (com ocurrix en el Gallec i el Portugués) que garantixca els dret fonamental de les persones de llegir i dependre la seua llengua. Continuant pel camí actual de ridiculisació i criminalisació del Valencià, només hem conseguit, que la gent valencianoparlant, només parle valencià en els seus amics i familiars i tot indica, que la seua desaparició cada vegada està més prop.

Catalunya vol impondre el Català de Pompeu Fabra per fanatisme marzo 7, 2008

Posted by valencianisme in Llengua Valenciana, Pancatalanisme.
Tags: , , ,
1 comment so far

El filòlec i acadèmic, Francisco Rodr�guez Adrados, un dels majors experts en llengües clàssiques, assegura que el “conflicte llingüístic ho han creat només polítics que han iniciat una persecució sistemàtica de l’espanyol”. Adrados acaba de publicar el seu llibre ‘Història de les llengües d’Europa’, editat per Gredos.En una entrevista, (Salamanca, 1922) recordà que ans del segle XX només existien “dialectes” del Català i va ser Pompeu Fabra qui va establir el català com una llengua. “Pero a on van hui els catalans en la seua llengua fora de Catalunya. La llengua servix per a comunicar-se i entendre’s”, va advertir. Ademés “busquen impodre el català de Pompeu Fabra sobre les variants de les Illes Balears i València, que són considerades com a llengües. Un error notori, certament, pur fanatisme”, senyala l’autor en este llibre, que analisa i repassa el mosaic llingüístic del continent europeu, sense escessiva “erudició”, va aclarir, per a arribar a tot tipo de públics.

Rodr�guez AdradosD’atra banda, reconegué que antigament es creïa en una idea d’Espanya “que s’ha perdut prou”, i va recordar que totes les grans nacions s’han construït a través d’un “aglomerat”. “Diferències sempre hi haurà, l’interessant és analisar, com ocorre en una parella, si prevalen les diferències o les coses en comú”, va argumentar este professor emèrit, membre de la Real Acadèmia Espanyola i de la Real Acadèmia de la Història.

Els valencians sabem que el Valencià no és Català febrero 25, 2008

Posted by valencianisme in Llengua Valenciana.
Tags: , , , ,
3 comments
En l’enquesta elaborada pel CIS l’any 2004, queda patent, que a pesar de tots els enganys que sofrix la societat valenciana, mosatros no mos els creem. I encara que mos ensenyen catlencià, sabem que lo que parlem no és Català, sino Valencià.
Valenciano y catalán
Via : Llengua Valenciana

Valencià y Català febrero 23, 2008

Posted by valencianisme in Llengua Valenciana.
Tags: , , ,
add a comment

Molt a sovint, en un alardo ignorància, de manipulació o d’abdós coses, es sosté la següent tesis: “El valencià és la mateixa llengua que el català, considerar el valencià com una llengua distinta de la catalana seria com si considerarem a l’andalús un idioma distint del castellà”. Pero ¿realment és aixina? ¿Els casos del valencià i de l’andalús són idèntics? Al llector li proponc un joc, el de les 7 diferencies; a vore si pot trobar-les.

1) La societat andalusa considera que l’andalús i l’ espanyol són la mateixa llengua. La societat valenciana afirma que valencià i català són dos idiomes distints (concretament, el 64’4% dels valencians segons el CIS de 2004).

2) Parlant de lliteratura, Andalusia no ha tingut mai un Segle d’ Or. Valéncia va tindre el primer Segle d’Or de totes les llengües neollatines –el XV-, centúries abans de que naixquera Catalunya.

3) Els escritors andalusos tradicionalment han afirmat escriure en espanyol o castellà. Per contra, cap autor del Segle d’ Or afirmà mai escriure en català o que el valencià i el català foren la mateixa llengua.

4) En Andalusia no hi ha texts seculars d’ autors andalusos que diferencien entre andalús i castellà. Pero en Valéncia sí existixen. De fet, Fra Antoni Canals, en 1395 afirmà: “(…) el tret de lati en nostra vulgada llengua materna valenciana, exi breu com he pogut, jatse sia que altres lagen tret en lengua catalana”.

5) En Andalusia sempre s’ ha utilisat la denominació “espanyol o castellà” per a referir-se a la seua llengua. I en l’ actualitat -llevat de casos excepcionals- ningú contradiu eixa nomenclatura. En Valéncia tota la vida s’ ha afirmat parlar en valencià, i només des de temps històrics recents hi ha un intent de nomenar català a la llengua dels valencians, concretament des del naiximent del nacionalisme expansioniste català, datat de finals del segle XIX.

6) Andalusia no existia abans que Espanya. Per contra, Valéncia existia segles abans del naiximent de Catalunya. Ho dic perque els llocs geogràfics són els que otorguen el nom a un idioma.

7) No hi ha autors espanyols (significatius) que reconeguen l’ andalús com idioma distint del castellà. Pero sí hi ha de catalans que admeten que Valencià i català no són la mateixa llengua: Pompeu Fabra, Antoni Badia Margarit, Antoni Rubió i Lluch, Manuel Montoliu, Francesc Carreras i Candi, Francesc Pi i Margall, etc.

CONCLUSIÓ: Sense eixir de la Península, trobem també el cas del gallec i el portugués, dos llengües bessones que s’ entenen entre si i que oficialment són dos idiomes independents. En eixe model és en el que de veritat encaixa el cas valencià-català (i no en el cas andalús-castellà com torticerament volen fer creure). Pero clar, si el Valencià es compara en el gallec (i no en l’ andalús com volen) tota la pseudociencia catalanufa se vindria baix.